Pomôžte nám s výberom nových obchodov!

Zadajte váš návrh na nové obchody do pola nižšie. Vašu radu si samozrejme vážime a nechceme ju zadarmo.
Desiatich z vás odmeníme extra kreditom 1 € *

* bonus bude rozdelený do 30.4.2018